Śmierć za przekroczenie granic getta: = 6.11.4...

 • YES
 • Śmierć za przekroczenie granic getta: = 6.11.41 Auerswald wydał odezwę o karze śmierci za przekroczenie przez Żydów ghetta. = 10.11.41 Dowiedziałem się o uchwale, że przekraczający granicę ghetta Żydzi będą rozstrzeliwani w żydowskim areszcie przez polskich policjantów. =12.11.41 Nadeszła nieoficjalna wiadomość, że pojutrze zostaną rozstrzelani w areszcie żydowskim ci, co przekroczyli ghetto. Między nimi są kobiety. Nie wiadomo, kto wykona egzekucję: Polska Policja czy Żydowska Służba Porządkowa. = 14.11.41 Dzwoniłem do Auerswalda, prosząc o zezwolenie na telegram rodziny - w sprawie skazańców zatrzymanych w żydowskim areszcie - do Franka. Powiedział, że i taka decyzja zależy od F[ranka]. = 15.11.41 Szeryński dowiedział się, że egzekucja odbędzie się o 6.30 rano w najbliższy poniedziałek (dziś sobota) przez policję polsk;. Wczoraj rodziny wysłały depeszę o ułaskawienie. Czynnik decydujący postanowił nie korzystać z przysługującego mu prawa łaski. = 17.11.41 O 7.30 na terytorium więzienia wykonano egzekucję. Obecni byli: prokurator, Schoen, Szeryński, Przymusiński, 32 policjantów polskich. Komendant Karczmarek [?]. Asystował Szeryński. Auerswald nadjechał po egzekucji. Lichtenbaum przygotował drewnianą ścianę. Rabin niedołężny.

 • 1941-11-06
 • 1941-11-17
 • administrative, German operations
 • Judenrat, Germans, Polish blue police, Jewish police, the 'Aryan' side, death, prison
 • Czerniaków, Adam, Adama Czerniakowa dziennik getta warszawskiego. 6 IX 1939 - 23 VII 1942

 • , 226-228
 • granice

 • Related people:

  • Auerswald Heinz

   doctor, barrister, Commissar of the Jewish Housing District, firstly - head of the Deportees Section of the occupati...

  Related places: