Śmierć w obozie pracy: = 8.09.41 "Wiadomo...

 • YES
 • Śmierć w obozie pracy: = 8.09.41 "Wiadomość o śmierci 51 robotników w obozie." = 9.09.41 "Doręczyłem A[uerswaldowi] meldunki o 51 w obozie, o nadużyciach kolumn dezynfekcyjnych."

 • 1941-09-08
 • 1941-09-09
 • in the ghetto
 • administrative
 • Judenrat, Germans, camps
 • Czerniaków, Adam, Adama Czerniakowa dziennik getta warszawskiego. 6 IX 1939 - 23 VII 1942

 • 213
 • obozy pracy; kolumny sanitarne

 • Related people:

  • Auerswald Heinz

   doctor, barrister, Commissar of the Jewish Housing District, firstly - head of the Deportees Section of the occupati...

  • Czerniaków Adam

   Niemcy wręczają mu do podpisania zawiadomienie o wysiedleniu; popełnia samobójstwo. 10.09.39 - "Zapisałem się d...