Przeprowadzający akcję "kotła" mordo...

 • YES
 • Przeprowadzający akcję "kotła" mordowali dla uciechy, dla samego mordowania. Poganiającemu na Umszlag Łotyszowi mógł nie spodobać się człowiek wysokiego wzrostu, więc go zabił. Ukrainiec nie znosił np. łysych, więc zabijał ich przez rozpłatanie czaszek kolbą karabinu, ocierając potem krew o suknię najbliżej stojącej kobiety. Wszędzie i zawsze były triumfujące, nalane mordy zbirów - i te same zgnębione ofiary.

 • 1942-09-06
 • 1942-09-10
 • deportation
 • German operations
 • selection, terror, deportation
 • 302/49

  Henryk Rudnicki
  ur. 1899?

  Historia martyrologii i wykończenia getta warszawskiego anno domini 1942

  Opis akcji deportacyjnej latem 1942 r., organizacja tzw. szopów, udział Żydowskiej Służby Porządkowej w przeprowadzaniu wysiedleń.
  Losy autora: 16 VIII 1942 r. znalazł się z żoną na Umschlagplatzu, udało mu się wydostać, natomiast jego żona została wywieziona do obozu zagłady. Opis obozu zagłady w Treblince.
  Selekcja mieszkańców getta w tzw. kotle we wrześniu 1942 roku. Warunki życia w getcie szczątkowym. Powstanie w getcie warszawskim. Obraz powstania w polskiej prasie konspiracyjnej i opinie Polaków o powstaniu. Ujawnienie mordu katyńskiego (autor uważa Katyń za niemiecką prowokację). Położenie Żydów ukrywających się po tzw. aryjskiej stronie. Afera Hotelu Polskiego. Refleksje nad dziejami narodu niemieckiego.

  Autor opuścił getto w styczniu 1943 r., pisał pamiętnik ukrywając się po tzw. aryjskiej stronie. Opis obozu zagłady w Treblince (uzupełniony w grudniu 1944 r.) i powstania w getcie nie opierają się na bezpośrednim świadectwie autora. Brak strony zawierającej plan Umschlagplatzu. Pamiętnik został przekazany do Centralnej Żydowskiej Komisji Historycznej w 1946 r. przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych.

 • 44
 • Related people:

  • Rudnicki Henryk

   Head of one of the shops, that were established during the First Action in the Warsaw ghetto. He escaped form the gh...

  Related places: