Odczyt Hirszfelda dla lekarzy urządzony przez...

  • YES
  • Odczyt Hirszfelda dla lekarzy urządzony przez Gminę. Znaczna część obecnych zaprotestowała, gdyż Hirszfeld usunął wszystkich Żydów z Instytutu Higieny, antysemicka polityka. Kompleks niższości widocznie jest silnie rozwinięty u dra Milejkowskiego

  • połowa marca 1941
  • połowa marca 1941
  • in the ghetto
  • private life / daily life
  • antisemitism, Judenrat, physicians, Jews
  • Ringelblum Emanuel, , Kronika getta warszawskiego wrzesień 1939 - styczeń 1943

  • 255