Niepewna sytuacja wskazuje, że lada dzień zacz...

 • YES
 • Niepewna sytuacja wskazuje, że lada dzień zacznie się wojna. Są czynione przygotowania. Cicha mobilizacja niemal każdego dnia uszczuplała załogę przedsiębiorstwa AKM (autobusy komunikacji miejskiej), w którym pracował Stefan Mikołajewski. Zabierany jest tabor komunikacyjny – ze stanu 130 autobusów w tym czasie kursujących po mieście, 80 przekazanych jest do dyspozycji wojska.

 • 1939-08-00
 • 1939-09-00
 • wybuch wojny
 • before the war
 • administrative
 • atmosphere, communication, workers
 • 1
 • Pod koniec sierpnia zaczyna brakować obsługi na obsadę wozów. s.1

 • Related people:

  • Mikołajewski Stefan

   pseudonim „Orsza”, zamieszkały w Warszawie, ul. Walecznych 7 m 19; kapitan rezerwy WP; uczestnik ruchu oporu w Warsz...