/Niemieckie naciski na zatrudnianie w Gminie s...

 • YES
 • /Niemieckie naciski na zatrudnianie w Gminie swoich ludzi/: = 24.09.41: "[list od Auerswalda] w sprawie niejakiego Bronisława Poborcy, aby mu dać zbadać sprawę węglową", ew. zatrudnić w Zakładzie Zaopatrywania lub w Gminie. "Poborca się zgłosił, oświadczył, że jest Żydem i wielokrotnie to podkreślił. W zeszłym roku dzwonił w jego sprawie niejaki Nowakowski rzekomo w imieniu Krwali, polecając go - i to energicznie - na urzędnika."

 • 1941-09-24
 • 1941-09-24
 • in the ghetto
 • administrative, German operations
 • Judenrat, collaboration, Germans, civil servants
 • Czerniaków, Adam, Adama Czerniakowa dziennik getta warszawskiego. 6 IX 1939 - 23 VII 1942

 • 217
 • Zakład Zaopatrywania

 • Related people:

  • Auerswald Heinz

   doctor, barrister, Commissar of the Jewish Housing District, firstly - head of the Deportees Section of the occupati...

  • Poborca Bronisław

   he describes himself as a Jew; recommended by Auerswald on a post in the Supply Section or in the Judenrat; (probabl...