Niemcy w jednym domu gromadzili muserów [Żydów...

  • YES
  • Niemcy w jednym domu gromadzili muserów [Żydów wydających bunkry] dobrze ich karmili i dawali im swobodę. Gdy któryś nie potrafił znaleźć więcej kryjówek, wykańczali go.

  • Warsaw Ghetto Uprising, 1943
  • social/communal
  • collaboration, hideout, death
  • NN, Stefa, relacja 301-4873