Niektórzy gospodarze wśród ukrywających Żydów,...

 • NO
 • Niektórzy gospodarze wśród ukrywających Żydów, „zachorowali” pod wpływem propagandy hitlerowskiej na wyższość rasową. W takim mieszkaniu sytuacja moralna ukrywającego się Żyda była nie do zniesienia – byli traktowani jak parszywe psy, bez względu na to, czy byli szarymi ludźmi, poważnymi jednostkami czy geniuszami nauki. Poza tym, dzięki ideowej współpracy szantażystów z Niemcami, strona aryjska stała się dla Żydów przepaścią. Zgłoszenie się do Hotelu Polskiego wydawało się mniejszą przepaścią.

 • 1942-00-00
 • 1943-07-13
 • Hotel Polski
 • Poles operations, "szmalcownictwo"
 • antisemitism, atmosphere , hosts
 • 302/49

  Henryk Rudnicki
  ur. 1899?

  Historia martyrologii i wykończenia getta warszawskiego anno domini 1942

  Opis akcji deportacyjnej latem 1942 r., organizacja tzw. szopów, udział Żydowskiej Służby Porządkowej w przeprowadzaniu wysiedleń.
  Losy autora: 16 VIII 1942 r. znalazł się z żoną na Umschlagplatzu, udało mu się wydostać, natomiast jego żona została wywieziona do obozu zagłady. Opis obozu zagłady w Treblince.
  Selekcja mieszkańców getta w tzw. kotle we wrześniu 1942 roku. Warunki życia w getcie szczątkowym. Powstanie w getcie warszawskim. Obraz powstania w polskiej prasie konspiracyjnej i opinie Polaków o powstaniu. Ujawnienie mordu katyńskiego (autor uważa Katyń za niemiecką prowokację). Położenie Żydów ukrywających się po tzw. aryjskiej stronie. Afera Hotelu Polskiego. Refleksje nad dziejami narodu niemieckiego.

  Autor opuścił getto w styczniu 1943 r., pisał pamiętnik ukrywając się po tzw. aryjskiej stronie. Opis obozu zagłady w Treblince (uzupełniony w grudniu 1944 r.) i powstania w getcie nie opierają się na bezpośrednim świadectwie autora. Brak strony zawierającej plan Umschlagplatzu. Pamiętnik został przekazany do Centralnej Żydowskiej Komisji Historycznej w 1946 r. przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych.

 • 96
 • Related people:

  • Rudnicki Henryk

   Head of one of the shops, that were established during the First Action in the Warsaw ghetto. He escaped form the gh...

  Related places:

  • Skorupki 4

   mieszkanie Wandy Kosobudzkiej, w którym ukrywali się Łazarz Menes i doktor Paszyńskiz rodziną w okresie od sierpnia...