Mężczyźni, którzy zostali w Warszawie, nie wys...

  • YES
  • Mężczyźni, którzy zostali w Warszawie, nie wysłani do obozów pracy, mieli zgłaszać się do roboty na miejscu, każdy musiał odrobić 6 dni pracy fizycznej na miesiąc. Władysław starała się uchylić od tej pracy ze względu na palce pianisty. Inaczej jego brat Henryk - był zdania, że inteligent powinien poznać pracę fizyczną i pracował jako robotnik, choć mu to przeszkadzało w studiach

  • wrzesień 40
  • before formation of the ghetto
  • administrative, German operations, social/communal
  • Intelligentsia, musicians, workers, artists/writers, private life
  • 49