Maria Iwańska w czasie okupacji, w mieszkaniu...

  • NO
  • Maria Iwańska w czasie okupacji, w mieszkaniu na Żelaznej 85, pomagała mężowi w opiece nad osobami, które wydostały się z getta. Odbierała dzieci żydowskie z getta i doprowadzała je do księży: Marcelego Godlewskiego, Antoniego Czarneckiego i Tadeusza Nowotki. Po śmierci męża w kwietniu 1943 r., nadal pomagała Żydom po stronie aryjskiej.

  • 1941-00-00
  • Ghetto Uprising, Warsaw Uprising, in the Ghetto, deportation
  • Poles operations, help
  • children, other help, stranger, housing assistence