Ludzie, podczas powrotu z niewoli niemieckiej...

 • YES
 • Ludzie, podczas powrotu z niewoli niemieckiej do Warszawy, byli całkowicie wyczerpani przeżyciami w obozie w „Hohenstein” (Olsztynek), głodni, bez wody, zziębnięci. Od Niemców dostali na drogę kilogram chleba z mąki kasztanowej, który część jeńców zjadła od razu, a inni, sądząc, że podróż potrwa dzień najwyżej, rozłożyli chleb na kilka części.

 • 1940-01-25
 • 1940-01-28
 • before formation of the ghetto
 • German operations, private life / daily life
 • communication, Germans, everyday life
 • Wspomnienia z okresu okupacji spisane nie w porządku chronologicznym. Powrót autora z niewoli niemieckiej do Warszawy w Styczniu 1940 roku. Budowa murów getta warszawskiego, warunki życia w getcie. Pobyt po tzw. aryjskiej stronie od 1942 r. (m. in. w Wołominie). Powstanie w getcie,
  obserwowane z zewnątrz. Wielka akcja w getcie warszawskim w 1942 r., przeczekana przez autora i jego żonę w kryjówce.
  Wspomnienia przekazane przez autora do ŻIH w 1963 roku.

 • 3
 • na trzy dniową drogę pociągiem jeńcy nie otrzymali wody. Prawie wszyscy skonsumowali resztki chleba jeszcze pierwszego dnia podróży na „kolację”, gasząc pragnienie poprzez lizanie zamarzniętych szyb. s.3

 • Related people:

  • G-ski Henryk

   Autor spisywał swe wspomnienia po wojnie w 1963 roku w Legnicy. Miał aryjski wygląd, choć przy bliższym przypatrzeni...

  Related places:

  • Unknown

   A labour camp in the period of German occupation; to 1945 - German name of the town - Olsztynek in East Prussia, was...