Łucja i Stefan Słonimscy umieścili w swoim mie...

  • NO
  • Łucja i Stefan Słonimscy umieścili w swoim mieszkaniu w Warszawie na Stalowej 39/41 rodzinę Niewiżskich: ojca rodziny Jochela Dawida, jego synów Salomona i Szymona, córkę Eugenię Braudo z mężem Jakubem, Marię Zawadzką z mężem Adamem, Cecylię Asz z mężem Michałem. Opiekowali się nimi do wybuchu powstania warszawskiego. W czasie powstania, 13 września 1944 r., spadła na dom bomba. Zginęła wtedy Cecylia, ranni zostali inni członkowie rodziny, w tym ciężko Szymon.

  • 1943-00-00
  • 1944-00-00
  • Poles operations, help
  • other help, contacts with other Jews , stranger, long-lasting help, housing assistence