Ktoś przynosi wiadomość, że podczas bombardowa...

  • YES
  • Ktoś przynosi wiadomość, że podczas bombardowania żandarmi na Umschlagu schowali się, z czego skorzystali zebrani tam skazańcy i uciekli. Na początku porządkowi"nasi" nawet i w takiej chwili wypuszczali tylko za łapówką, ale później tłum natarł na nich i wszystkich musieli wypuścić

  • 1942-09-01
  • 1942-09-02
  • deportation
  • private life / daily life
  • air raid, Germans, Jewish police, deportation
  • I 207