Józef Pajewski dał Elster legitymację akowską...

 • NO
 • Józef Pajewski dał Elster legitymację akowską zabitej koleżanki, wytarł jej nazwisko i wpisał Elster. Po kapitulacji większość alowców i palowców, a nawet cywili, starała się o legitymacje AK, które miały chronić przed rozstrzelaniem.

 • Warsaw Uprising
 • Poles operations, underground activity
 • Polish underground movement , individual help
 • 193
 • Related people:

  • Pajewski Józef

   Teodor's brother. He fought during the Warsaw Uprising in the Old Town. He got to Srodmiescie through the sewers.

  • Elster Bela

   Pola's sister. After the war left for Israel. Collaborated with Zegota (Council for Aid to Jews) and the Jewish Nati...