Henia Strosberg, po opuszczeniu Grochowa, prac...

  • NO
  • Henia Strosberg, po opuszczeniu Grochowa, pracowała u bardzo bogatej Niemki, która miała przedsiębiorstwo transportowe. Henia była u niej pomocą domową i kucharką. Do tej Niemki często przychodzili Niemcy z wizytą, kierowcy ciężarówek. Bardzo podobała im się Henia, i mówili, że będą nią się opiekować. Henia zorientowała się, że w tym mieszkaniu ktoś się ukrywa. Był to mąż tej Niemki, wychrzczony Żyd. Został on później złapany przez Niemców i torturowany, ale nie przyznał się do żydostwa.

  • help, work
  • work, with Aryan documents
  • Jest to tylko krótka wzmianka o matce w trakcie opowieści o losach Toli Strosberg. Tola nie podała więcej szczegółów.