Do domu zajętego przez naszych robotników przy...

  • YES
  • Do domu zajętego przez naszych robotników przybyli dwaj oficerowie niemieccy w towarzystwie pięciu funkcjonariuszy SP i wszystko z mieszkań zabrali, nie wyłączając pościeli

  • ok.1 września 42
  • ok.1 września 42
  • deportation
  • German operations
  • Germans, Jewish police
  • I 207