Codziennie grupa „Ostbahn”, w której pracował...

 • YES
 • Codziennie grupa „Ostbahn”, w której pracował Henryk G., zbierała się na ul. Wołyńskiej i wyruszali przez bramy getta na stronę aryjską. Tam czekały na nich wozy konne, które zawoziły ich na miejsce pracy. Zadaniem grupy było zrobienie nasypu pod tory kolejowe. Część ludzi nasypywała piasek do wózków wywrotek, a druga część wysypywała i tworzyła nasyp. Pracowali dla jakiejś firmy budowlanej i za tą pracę otrzymywali dziennie ciepłą zupę w porze obiadowej.

 • 1942-09-00
 • jesień, po 11 września – tzw. kocioł
 • deportation
 • business
 • communication, outposts, the 'Aryan' side
 • Wspomnienia z okresu okupacji spisane nie w porządku chronologicznym. Powrót autora z niewoli niemieckiej do Warszawy w Styczniu 1940 roku. Budowa murów getta warszawskiego, warunki życia w getcie. Pobyt po tzw. aryjskiej stronie od 1942 r. (m. in. w Wołominie). Powstanie w getcie,
  obserwowane z zewnątrz. Wielka akcja w getcie warszawskim w 1942 r., przeczekana przez autora i jego żonę w kryjówce.
  Wspomnienia przekazane przez autora do ŻIH w 1963 roku.

 • 11-12
 • Autor wspomina, że grupy te miały specjalna nazwę, które niestety już nie pamięta. s.11

 • Related people:

  • G-ski Henryk

   Autor spisywał swe wspomnienia po wojnie w 1963 roku w Legnicy. Miał aryjski wygląd, choć przy bliższym przypatrzeni...

  Related places:

  • Wołyńska

   The group 'Ostbahn' gathered there everyday and set off from there through the gates of the ghetto to the 'Aryan sid...