= 6.04.42 u Auerswalda z Gepnerem i Sztolcmane...

 • YES
 • = 6.04.42 u Auerswalda z Gepnerem i Sztolcmanem. Poruszył stosunki gospodarcze w dzielnicy. Zaproponowałem, aby urządzić agenturę w dzielnicy aryjskiej, w której żydowscy rzemieślnicy mieliby kontakt z odbiorcami polskimi. A[uerswald] zaproponował kramy nalewkowskie na to.

 • 1942-04-06
 • 1942-04-06
 • in the ghetto
 • business
 • trade, Judenrat, Poles, craftsmen, the 'Aryan' side, Jews
 • Czerniaków, Adam, Adama Czerniakowa dziennik getta warszawskiego. 6 IX 1939 - 23 VII 1942

 • 263
 • Related people:

  • Gepner Abraham

   Well-known Warsaw merchant, industrialist, member of the Presidium of the Merchants' Union Headquarters, a Judenrat...

  • Sztolcman Abraham

   an engineer; member of the Judenrat. Before the war he was the secretary of the Union of Jewish Merchants in Warsaw.

  • Auerswald Heinz

   doctor, barrister, Commissar of the Jewish Housing District, firstly - head of the Deportees Section of the occupati...

  Related places:

  • Nalewki

   13 March 1942 - order to refurbish stalls at Nalewski Street where Zollgfahundungsstelle [customs investigation offi...