= 3.06.42 Auerswald oświadczył, że małe ilości...

 • YES
 • = 3.06.42 Auerswald oświadczył, że małe ilości kartofli ludność będzie mogła sprowadzić. Zaproponowałem, by Z[akład] Z[aopatrywania] traktować jako Werkküche [stołówka robotnicza] w sensie obwieszczenia gub. Fischera. Mógłby wtedy zakupywać w Landwirtschaftliche Zentrale [w centrali rolniczej] produkty dla ludności.

 • 1942-06-03
 • 1942-06-03
 • in the ghetto
 • administrative, business
 • economy, Judenrat, Germans
 • Czerniaków, Adam, Adama Czerniakowa dziennik getta warszawskiego. 6 IX 1939 - 23 VII 1942

 • 286
 • Zakład Zaopatrywania

 • Related people:

  • Auerswald Heinz

   doctor, barrister, Commissar of the Jewish Housing District, firstly - head of the Deportees Section of the occupati...