= 28.05.42 Wydalony za kradzież i utrzymanie d...

 • YES
 • = 28.05.42 Wydalony za kradzież i utrzymanie domu w stanie antysanitarnym dozorca domu Leszno 29, Izrael Płatek (zamieszkały dawniej w Niemczech) zwrócił się do komisarza A[uerswalda] z tym, że będąc Żydem Żydów nie znał, że mu się oczy otworzyły po przeczytaniu pewnego dzieła i że choć jest tylko dozorcą, może jednak wskazać sposób zarządzania nieruchomościami żydowskimi i skutecznej walki z Żydami, prowadzącej do ich całkowitego zniszczenia. Prosi o widzenie się z A[uerswaldem]. Przepustkę rzekomo otrzymał na 26 i 27 maja. Zapytany o to A[uerswald] oświadczył, że sprawa jest mu nieznana.

 • 1942-05-28
 • 1942-05-28
 • in the ghetto
 • social/communal
 • antisemitism, janitors, collaboration, housing, Germans, Jews
 • Czerniaków, Adam, Adama Czerniakowa dziennik getta warszawskiego. 6 IX 1939 - 23 VII 1942

 • 283
 • Related people:

  • Auerswald Heinz

   doctor, barrister, Commissar of the Jewish Housing District, firstly - head of the Deportees Section of the occupati...

  • Płatek Izrael

   Formerly lived in Germany. In the ghetto, a caretaker of the house at Leszno Street No. 29, dismissed for theft and...

  Related places:

  • Leszno 29

   Izrale Platek was the caretaker there; expelled for theft and anti-sanitary conditions, he appealed to Auerswald wit...