= 28.05.42 [Auerswald nakazuje, że 500 porządk...

 • YES
 • = 28.05.42 [Auerswald nakazuje, że 500 porządkowych] należy płacić po 10 zł dziennie. Będą oni stali przy murach i będą odpowiedzialni (życiem) za ew[entualne] dziury w murach.. Nadmieniłem, że dziury robią na stronie aryjskiej. A[uerswald] oświadcza, że porządkowi są uprzywilejowani. Nie biorą ich do obozów, nie wyślą do Rosji etc., a więc powinni pełnić dobrze służbę.

 • 1942-05-28
 • 1942-05-28
 • in the ghetto
 • administrative, German operations
 • prices, Germans, Jewish police, the 'Aryan' side
 • Czerniaków, Adam, Adama Czerniakowa dziennik getta warszawskiego. 6 IX 1939 - 23 VII 1942

 • 283
 • mur

 • Related people:

  • Auerswald Heinz

   doctor, barrister, Commissar of the Jewish Housing District, firstly - head of the Deportees Section of the occupati...