= 20.07.42 Omówiłem dziś z komisarzem sprawę d...

 • YES
 • = 20.07.42 Omówiłem dziś z komisarzem sprawę dzieci w areszcie. Polecił napisać sobie list w sprawie zwolnienia, z tym, że dzieci umieści się w domach poprawczych i zagwarantuje, że nie uciekną. Zaproponowałem powierzenie wychowawstwa Patronatowi nad więźniami. Komisarz zażądał osoby odpowiedzialnej za pilnowanie dzieci. Ma to być ktoś ze Służby Porządkowej. Rozmówiłem się z Kaczką, kuratorem etapowego punktu na Dzikiej. Chodzi o umieszczenie dzieci również na tym punkcie. Projektuję wykończenie domu na Ceglanej (mykwa), celem umieszczenia dzieci w tym gmachu. Sądzić należy, że około 2000 dzieci będzie się kwalifikowało do domów poprawczych.

 • 1942-07-20
 • 1942-07-20
 • in the ghetto
 • administrative
 • children, Germans, care / social welfare, Jewish police, prison
 • Czerniaków, Adam, Adama Czerniakowa dziennik getta warszawskiego. 6 IX 1939 - 23 VII 1942

 • 302
 • Related people:

  • Czerniaków Adam

   Niemcy wręczają mu do podpisania zawiadomienie o wysiedleniu; popełnia samobójstwo. 10.09.39 - "Zapisałem się d...

  • Auerswald Heinz

   doctor, barrister, Commissar of the Jewish Housing District, firstly - head of the Deportees Section of the occupati...

  Related places:

  • Dzika

   Kaczka was the trustee of the transit point; Czarniakow wanted to put there children from prisons and create a youth...