= 11.04.42 u Auerswalda w sprawie orkiestry. W...

 • YES
 • = 11.04.42 u Auerswalda w sprawie orkiestry. Wczoraj otrzymałem list od komisarza, że zawiesza się orkiestrę na 2 miesiące, a to dlatego, że grała utwory kompozytorów aryjskich. Na moją replikę otrzymałem wskazówkę, że Urząd Propagandy i Kultury ma zestawienie kompozytorów żydowskich. W dniu dzisiejszym odbędzie się jednak koncert na starych zasadach. Władze dowiedziały się o programach koncertów z "Gazety Żydowskiej". [o orkiestrze, dyrygentach etc. zob. przyp. s. 264-265]

 • 1942-04-11
 • 1942-04-11
 • in the ghetto
 • German operations, social/communal
 • Judenrat, musicians, Germans, press
 • Czerniaków, Adam, Adama Czerniakowa dziennik getta warszawskiego. 6 IX 1939 - 23 VII 1942

 • 264
 • muzyka

 • Related people:

  • Auerswald Heinz

   doctor, barrister, Commissar of the Jewish Housing District, firstly - head of the Deportees Section of the occupati...

  • Czerniaków Adam

   Niemcy wręczają mu do podpisania zawiadomienie o wysiedleniu; popełnia samobójstwo. 10.09.39 - "Zapisałem się d...