Żelazna No information

  • YES
  • Żelazna
  • 80
  • street, yard, staircase
  • deportation
  • signs of resistance during the Great Liquidation Action

  • Rufeisen-Schuepper, Helena; Pozegnanie Milej 18. Wspomnienia laczniczki Zydowskiej Organizacji Bojowej (A Farewell in Mila Street No. 18. Memoirs of Messenger of the Jewish Fighting Organisation)

  • 39