Żelazna No information

  • YES
  • Żelazna
  • 101
  • a flat
  • administrative
  • Pinkus Wasserman lives there (according to Czerniakow's list of 19 July 1940)

  • Czerniakow, Adam; Adama Czerniakowa dziennik getta warszawskiego. 6 IX 1939 - 23 VII 1942, (The Warsaw Diary of Adam Czerniakow)

  • [131]