Żelazna No information

  • YES
  • Żelazna
  • 101
  • 1st floora
  • services
  • a barber, Leon Kac, lives there

  • Reicher, Edward; W ostrym swietle dnia. Dziennik zydowskiego lekarza 1939-1945 (In Broad Daylight. A Diary of a Jewish Doctor 1939 - 1945)

  • 52