Warszawa From Warsaw

  • NO
  • From Warsaw
  • Warszawa
  • in the Ghetto
  • Poles operations, help
  • help from other organisation
  • Na jesieni 1942 r. powstał w Warszawie, pod przewodnictwem Stefana Sendłaka, Komitet Zamojsko-Lubelski niesienia pomocy Żydom w Warszawie - początkowo obejmował opieką Żydów z Zamojszczyzny.

  • Relacja Stefana Sendłaka w książce "Ten jest z ojczyzny mojej".

  • s. 126 -128