Warszawa - mieszkanie Stefanii Sempołowskiej From Warsaw

  • NO
  • From Warsaw
  • Warszawa - mieszkanie Stefanii Sempołowskiej
  • Poles operations, help
  • long-lasting help
  • Stefania Sempołowska pomagała wielu ukrywającym się Żydom.

  • Relacja Adolfa Bermana „Ci, co ratowali” w książce "Ten jest z ojczyzny mojej."

  • s. 64