Warszawa - Paweł Harmuszko From Warsaw

  • NO
  • From Warsaw
  • Warszawa - Paweł Harmuszko
  • Poles operations, housing, help
  • long-lasting help, housing assistence
  • Paweł Harmuszko, chłop spod Grodna, pomagał wielu Żydom urządzić się po aryjskiej stronie Warszawie.

  • Relacja Emanuela Ringelbluma „Stosunki polsko-żydowskie w czasie II wojny światowej” w książce "Ten jest z ojczyzny mojej". Ringelblum ukrywa pełne nazwisko Pawła Harmuszko, używa kryptonimu „Gaweł H.”

  • s. 79-80