Targowa From Warsaw

  • NO
  • From Warsaw
  • Praga
  • Targowa
  • 64/121
  • in an apartment
  • housing
  • Mieszkanie wynajęte przez Apolonię Przybojewską dla znajomych z getta w Mińsku Mazowieckim.