Prokuratura Sądu Okręgowego w Warszawie GK 453/276, Apolonia Przybojewska

  • judicial documents
  • no
  • just after war
  • Dochodzenie z art. 1 dekretu z dn. 28.06.1946 o odpowiedzialności karnej za odstępstwo od narodowości w czasie wojny, dotyczące Apolonii Przybojewskiej.
    Apolonia Przybojewska w czasie wojny ukrywała kilkoro Żydów na ul. Brzeskiej 64/121. Aby zapewnić im bezpieczeństwo, w porozumieniu z nimi przyjęła volkslistę. W sprawie zeznawało na jej korzyść kilku świadków (Lejb Guz, Józefa Sowa, Hersz Zyserman, Moszek Zyserman, Tauba Zyserman, Tadeusz Skoczeń), którzy zeznali, że podejrzana pomagała im przez całą okupację i to dla ich bezpieczeństwa przyjęła obywatelstwo niemieckie.
    9.X.1946 r. Apolonia Bauer (Przybojewska) złożyła prośbę do Prokuratora Sądu Okręgowego w Warszawie o rehabilitację /k.27/. 1946-1947, K. 36. Sygn. GK 453/276.
    Postępowanie przeciwko niej zostało umorzone