Świętojerska From Warsaw

  • YES
  • From Warsaw
  • Świętojerska
  • by the wall
  • private life / daily life
  • housing
  • Stefan Ernest, the author of diary No. 301-195, live there

  • Ernest, Stefan; Pam. 'Trzeci Front. O wojnie wielkich Niemiec z Zydami Warszawy 1939-1943' (On the War of Great Germany with the Jews 1939 – 1943)