nieznana From Warsaw

  • NO
  • From Warsaw
  • nieznana
  • in an apartment
  • in the Ghetto
  • Germans operations
  • housing assistence , acquaintances
  • Mieszkanie państwa Wahlów, Niemców, przyjaciół Heleny Jakubowicz.