Nieznana From Warsaw

  • NO
  • From Warsaw
  • in an apartment
  • Poles operations, underground activity, help
  • other help, Polish underground movement , costs, long-lasting help, financial assistance, help from other organisation , quarter/district
  • Działacze RPŻ starają się uzyskać większą dotację ze strony Delegatury Rządu.

  • Str. 6