Narbutta From Warsaw

  • NO
  • From Warsaw
  • Mokotów
  • Narbutta
  • in the Ghetto
  • work
  • Jews - detail workers build a house

  • Reicher, Edward; W ostrym swietle dnia. Dziennik zydowskiego lekarza 1939-1945 (In Broad Daylight. A Diary of a Jewish Doctor 1939 - 1945)

  • 68