mieszkanie przyjaciela Drozdowicza From Warsaw

  • NO
  • From Warsaw
  • no information
  • mieszkanie przyjaciela Drozdowicza
  • in an apartment
  • housing, help
  • children, other help, individual help , help from Jews, acquaintances
  • Adek Drozdowicz przyprowadza małą Joasię Ritt do mieszkania swojego przyjaciela i prosi o pomoc w ukryciu jej. Przyjaciel, niechętnie, ale godzi się. Drozdowicz wie, że w ciągu kilku dni musi zorganizować dla dziewczynki nowe mieszkanie.

  • 68