From Warsaw

  • NO
  • From Warsaw
  • in the Ghetto
  • Poles operations, help
  • Paweł Harmuszko załatwił dokumenty na podróż do Warszawy dla rodziny dr Sołowiejczyka z Lidy.

  • Relacja Szymona Datnera w „Ten jest z ojczyzny mojej”.

  • 544-550