From Warsaw

  • NO
  • From Warsaw
  • Poles operations, help
  • W kwietniu 1942 r. Paweł Harmuszko załatwił w Warszawie przepustki dla rodziny Haliny Lifszyc i dostarczył je do Lublina.

  • Relacja Szymona Datnera w „Ten jest z ojczyzny mojej”.

  • 544-550