Madalińskiego From Warsaw

 • NO
 • From Warsaw
 • Mokotów
 • Madalińskiego
 • 24 m 42
 • Mieszkanie Mirosławy Merson
 • in an apartment
 • deportation
 • housing, help, work, private/everyday life
 • atmosphere , other help, contacts with other Jews , The Righteous Medal , long-lasting help, individual help , one-off help, housing assistence , material help , work, acquaintances
 • Basia Folkman ucieka z Ostrowca do Warszawy, Janina Grundgand umieszcza ją u swojej siostry, Miry Merson.

 • Powiązana relacja Edzi Drach O3/2313

 • Str. 2