Ludwiki From Warsaw

  • NO
  • From Warsaw
  • Wola
  • Ludwiki
  • 1 m. 60
  • before Ghetto , before the war
  • housing
  • Mieszkanie rodziny Bardach, przed wojną i na początku wojny.