Leszno From Warsaw

 • YES
 • From Warsaw
 • Leszno
 • podkop od kościoła na Lesznie
 • Warsaw Ghetto Uprising, 1943
 • social/communal
 • underground movement, Poles, aid, escaping the ghetto
 • Podczas powstania w getcie grupa Iwańskiego przerzucała Żydów przez podkopy od kościoła na Lesznie na stronę aryjską.

 • Relacja Bernarda Marka o Henryku Iwańskim i jego grupie o w książce "Ten jest z ojczyzny mojej".
  Przypis: Najnowsze ustalenia historyków stawiają pod znakiem zapytania zakres i szczególne działania grupy Iwańskiego.

 • s. 176