Leszno From Warsaw

  • YES
  • From Warsaw
  • Wola
  • Leszno
  • sądy warszawskie
  • deportation
  • private life / daily life
  • escaping the ghetto
  • Sądy warszawskie, przez które, w lipcu 1942 r., wyszła z getta Janina Neuding z córka Joasią (Joanna Podgórska). Przeprowadzała je urzędniczka.