Leszno From Warsaw

  • YES
  • From Warsaw
  • Wola
  • Leszno
  • 13
  • in the ghetto, deportation
  • German operations
  • medical, negative, Germans, emergency service
  • Mieściło się tutaj tzw. Czerwone Pogotowie, parawanowa organizacja Gestapo niemająca nic wspólnego z niesieniem pomocy.