Krakowskie Przedmieście From Warsaw

  • NO
  • From Warsaw
  • Old Town
  • Krakowskie Przedmieście
  • Krakowskie Przedmieście róg Placu Zamkowego
  • underground activity
  • Polish underground movement
  • Punkt konspiracyjny