Hoża From Warsaw

  • NO
  • From Warsaw
  • Midtown
  • Hoża
  • 47 lub 49
  • basement
  • A cellar.

  • Reicher, Edward W ostrym świetle dnia. Dziennik żydowskiego lekarza 1939-1945 (In Broad Daylight. A Diary of a Jewish Doctor 1939 - 1945)

  • 81