Grzybowska From Warsaw

  • NO
  • From Warsaw
  • Wola
  • Grzybowska
  • 48
  • other
  • before Ghetto
  • work
  • Jedyny ocalały, po nalotach niemieckich, magazyn firmy Towarzystwa Metalurgicznego Bracia Czerniak i Spółka.