Grochowska From Warsaw

  • NO
  • From Warsaw
  • Grochów
  • Grochowska
  • in an apartment
  • underground activity, housing
  • Polish underground movement , Jewish underground movement
  • Po przyjeździe na Pragę Wiera Baksztańska, narzeczona Stanisława Sierpińskiego, z matką zamieszkują w jego mieszkaniu na Grochowskiej.

  • 43