Dzielna From Warsaw

  • YES
  • From Warsaw
  • Midtown
  • Dzielna
  • before formation of the ghetto
  • social/communal
  • care / social welfare, refugees
  • 'a shelter for refugees'

  • Czerniakow, Adam; Adama Czerniakowa dziennik getta warszawskiego. 6 IX 1939 - 23 VII 1942, (The Warsaw Diary of Adam Czerniakow)

  • [92]