Długa From Warsaw

  • NO
  • From Warsaw
  • Midtown
  • Długa
  • a street
  • before Ghetto
  • administrative
  • in the explanation to the directive of 7 August 1940 as the border of the closed area

  • Czerniakow, Adam; Adama Czerniakowa dziennik getta warszawskiego. 6 IX 1939 - 23 VII 1942, (The Warsaw Diary of Adam Czerniakow)

  • [143]