6 Sierpnia From Warsaw

  • NO
  • From Warsaw
  • 6 Sierpnia
  • 22 m 3
  • in an apartment
  • Ghetto Uprising, Warsaw Uprising
  • Poles operations, help
  • housing assistence
  • Jedno z mieszkań, którymi dysponował w czasie okupacji, Zbigniew Kalbarczyk. Ukrywał w nim Żydów.